Legge ferdigplen

Ferdigplen - Plenruller

Ferdigplen – Plenruller

Klargjøring av ferdigplen

Klargjøring av ferdigplen

1. Grunnarbeid

Det er en del forberedelser som må til før man legger en ferdigplen. For at ferdigplen skal rotfeste seg, må jordlaget være løst og bearbeidet. Vi anbefaler å løse opp de første 20 cm av jordlaget. Denne jobben gjør du raskt og enkelt med en jordfres, men du kan gjøre samme jobben med en spade. Inneholder jordlaget mye hard jord eller leire, bør dette løses opp med en blanding av sand og torv. Stein, bark, pinner eller duk skal ikke være i massene eller under plenen.

 

 

2. Planering

Planering før legging av ferdigplen

Planering før legging av ferdigplen

En plen bør være rett og i plan. Dette er både pent og letter fremtidig klipping og bruk. Groper og eventuelle søkk må jevnes ut, slik at plenmattene oppnår god kontakt med jordunderlaget. Dette er en viktig jobb for plenens vekst og utseende. Når alt er jevnet ut, må området valses over.

 

 

 

3. Klargjør vekstgrunnlaget

Legging av ferdigplen

Legging av ferdigplen

Før legging av ferdigplenen bør næringstoffer tilsettes. Vi anbefaler bruk av kalk og fullgjødsel. På et 100 m2 areal er 15 kg kalk* og 4 kg fullgjødsel en god dosering. Hør med oss før plenen legges. Det kan hende at plenen nylig har blitt gjødslet. Vi selger plengjødsel på jordet eller på bestilling når vi leverer gresset. Dette er spesialgjødsel med små granulat, som er perfekt for bruksplen.

*Har du fått tilkjørt jord på dette området, må det undersøkes om denne jorda er tilsatt kalk og gjødsel fra før. Er dette tilfelle, er det kanskje unødvendig å gjødsle.

 

4. Legging av plen

Når ferdigplenen skal legges, starter du inntil en rett kant. Her kan det være kjekt å bruke en rake for å dra rulle på plass. Det er viktig å legge rullene tett inntil hverandre. Skjøtene skal være så lite synlig som mulig. Hvis ferdigplenen ikke blir lagt tett nok, vil man få tørkeskader i disse områdene. Det samme vil skje hvis du overlapper rullene.

 

Tilskjæring av ferdigplen

Tilskjæring av ferdigplen

5. Mønster og tilskjæring

Ferdigplenen skal legges i mursteinmønster. Dette forhindrer at gresset får alle skjøtene inntil hverandre. Har du trær og busker, kan du tilpasse rullene rundt disse, ved å skjære med en kniv eller spade.

 

 

6. Vanning

Vanning av ferdigplen

Vanning av ferdigplen

Når hele arealet er lagt, bør området vannes. Har ikke området blitt gjødslet før legging, kan dette gjøres nå. Det er helt avgjørende at gresset får vann 2 timer hver dag i 14 dager fremover, hvis det ikke kommer nedbør. Er du usikker på om du har vannet nok? Kontrollér ved å se om vannet har penetrert gjennom hele gressmatta og ned i jorda.

.

.

.

.

 

.

.

.